Razvijajte podjetje
na osnovi ljudi!

persolog® osebnostni model je orodje za

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA je ključ za uspešno sporazumevanje in kakovostne odnose tako doma kot na delovnem mestu. Na osnovi ŠTIRIH VEDENJSKIH TIPOV, se naučite katere so vaše prednosti in slabosti, ter postanite mojster učinkovitega komuniciranja.

Profesionalna orodja za vodenje, razvoj zaposlenih in doseganje skupnih ter individualnih ciljev

Paleta izdelkov persolog® ponuja možnost izboljšanja odnosov med zaposlenimi, kar je temelj uspešnega poslovanja. Izhodišče osebnostnih analiz je predpostavka, da ni slabih osebnostnih tipov, temveč obstajajo samo različni tipi. Z ustreznim kombiniranjem različnih osebnostnih tipov lahko sestavimo učinkovite time, v katerih se ljudje odlično razumejo, učinkovito komunicirajo in se tudi dobro počutijo.

persolog® ja zaščitena blagovna znamka podjetja persolog GmbH