Razvijajte podjetje
na osnovi ljudi!

Osebnostni profil persolog

Uspešni ljudje se odlikujejo po tem, da znajo uravnovesiti svoj notranji potencial in vedenje, ki se kaže na zunaj. Zavedajo se svojih prednosti in omejitev, na podlagi česar lahko obvladujejo težavne situacije ali konflikte tako na strokovnem kot na zasebnem področju. Osebnostni profil persolog temelji na opisih človeškega vedenja v konkretnih situacijah, cilj česar je boljše razumevanje potreb posameznika in ljudi, s katerimi le-ta prihaja v stik.

S Osebnostnim profilom persolog dobite na osnovi izpolnjenega vprašalnika svoj lasten profil, ki je osnova za:

  • odkrivanje lastnih prednosti in področij, kjer je potrebno izboljšanje
  • izkoriščanje lastnih potencialov
  • razumevanje drugih osebnostnih tipov
  • lažje prilagajanje drugim osebnostnim tipom

 


persolog® ja zaščitena blagovna znamka podjetja persolog GmbH