> Kontakt – persolog Slovenia

Razvijajte podjetje
na osnovi ljudi!

Impresum

persolog danadria d.o.o.
Sp. Laze 1/a
SI-4247 Zg. Gorje

persolog@proacta.si
Telefon / Telefax

Telefon: +386 (0)4576-9550
Telefax: +386 (0)4576-9551
Internet

E-Mail: persolog@proacta.si
http://persolog.si/
Vodja podjetja

Janez Hudovernik

janez.hudovernik@proacta.si

Registracija podjetja

Podjetje je registrirano na okrožnem sodišču v Kranju
Matična številka: 3367304000
Davčna številka: SI83410791
Ustanovni kapital: 25.000,00 EUR
Zaščitena blagovna znamka

persolog® ja zaščitena blagovna znamka podjetja persolog GmbH.