> O nas – persolog Slovenia

Razvijajte podjetje
na osnovi ljudi!

persolog danadria d.o.o.

je del mednarodne družine persolog in pokriva področje Slovenije, Hrvaške in Srbije. Osebnostni model persolog je prisoten na vseh petih kontinentih. Po svetu deluje preko 7.000 trenerjev osebnostnega modela persolog in preko 60 milijonov uporabnikov. Podjetje persolog danadria d.o.o. se ukvarja z osebnostnimi analizami, ki so v pomoč podjetjem in posameznikom pri odkrivanju potencialov na delovnih mestih. Osebnostni profil persolog® (znan tudi pod generičnim imenom DISK ali mednarodno DISC) lahko dobite v 34 različnih jezikih, med njimi tudi v slovenščini, hrvaščini in srbščini. 

 
Zagotovljena kakovost

Kar se na prvi pogled zdi preprosto, ima zapleteno znanstveno ozadje. Naši modeli temeljijo na 40-letnem raziskovanju prof. dr. Johna Geierja in njegovih sodelavcev. Poleg tega dajemo velik poudarek rednemu statističnemu preverjanju slehernega modela. Osebnostni model persolog smo od leta 1994 neprekinjeno spremljali, da bi ohranili zanesljivost in veljavnost. Pri opravljanju posameznih vzorčnih študij sodelujemo z Univerzo Koblenz/Landau.

Za vas pripravil persolog danadria d.o.o. – kontaktna oseba:
Janez Hudovernik: gsm: 041 643 510; janez.hudovernik@proacta.si 

www.proacta.si

www.persolog.si

Pridružite se še vi!

Moto:

P ersönliche Beratung – osebno svetovanje

E rfolgsorientierte Instrumente – usmerjeni k uspehu

R ealistische Rückmeldungen und Feedbacks – realna povratna informacija

S ervice für den Kunden – usmerjenost k strankam

O ptimale Lehr-Lern-Unterlagen – optimalni učni pripomočki

L eidenschaftliche Master-Trainer – strokovni trenerji

O rganization und unterstützung – organizacija in podpora

G utes Preis-Leistungs-Verhältnis – dobra razmerje kvaliteta cena

  • Reference

Znana podjetja po vsem svetu delajo z persolog® modelom. Tu je izvleček nekaterih, ku porabljajo naše analize: EDEKA AG, Ricoh, Volkswagen AG, Audi AG, Hilti AG, McDonald's, Festo AG & Co. KG, Unitymedia NRW GmbH, Ergo Insurance Group, Orbico, Pozavarovalnica Sava, Iskra ISD, Zavarovalnica Sava, Tomplast, Saubermacher, Snaga Maribor, AKOS, Astellas, Atlantic Trade, Bayer, CCC, DARS, Interseroh, Iskratel, LTH Castings, Merit HP, Pliva/Tewa, Richter Gedeon, Stada, Sava Montenegro, TEDi, Triglav International, Zoo Hobby, ….

Kot tudi na različnih univerzah in visokih šolah, na primer v Coburgu, Saarbrückenu, Chemnitzu, Münchenu, Rottenburgu in Bingenu.N

Vaš trener

Certificirani trenerji – predstavitev