> persolog ® osebnostni model – persolog Slovenia

Razvijajte podjetje
na osnovi ljudi!

„Osebnosti, ne principi, spreminjajo svet.“ (Oscar Wilde)

Persolog® osebnostni model temelji na 40-letnem raziskovanju prof. dr. Johna Geierja in njegovih sodelavcev, še pred tem pa je temelje za DISK analizo postavil dr. William M. Marston (1893 – 1947), psiholog iz univerze Kolumbija (Columbia University), ki je leta 1920 razvil teorijo človeškega vedenja. 

Orodje persolog® osebnostni profil je oblikovano tako, da pomaga ljudem raziskati osebnost in vedenjski tip tako, da lahko bolje razumejo sebe in druge. Vsak posamezni profil temelji na kombinaciji naslednjih štirih osnovnih vedenj:

Dominantnost: Težnja po nadzoru, doseganju rezultatov. Osnovni namen je premagati. 

Iniciativnost:   Težnja po prepričevanju, po izražanju, po »biti slišan«. Osnovni namen je 

    prepričevati. 

Stanovitnost:  Težnja po stanovitnosti in stabilnosti. Osnovni namen je podpirati.

Korektnost:     Težnja po pravilnosti, gotovosti in varnosti. Osnovni namen je točnost.

 

Področja uporabe persolog® osebnostnega modela

 

Koristi uporabe persolog® osebnostnega profila

Zakaj je zavedanje in poznavanje osebnosti tako pomembno? Dobro poznavanje človeka nosi v sebi ključ za:

 • njegovo motivacijo
 • bolj učinkovito komunikacijo z njim, 
 • večjo bližino in razumevanje
 • uspešno umeščanje ljudi na delovna mesta (selekcija novih, testiranje obstoječih zaposlenih), 
 • uspešno oblikovanje timov,  
 • pravi pristop do kupcev,
 • hkrati pa prispeva k zmanjšanju stresa.

 

Naša uspešnost je odvisna od naše sposobnosti dobrega (so)delovanja z drugimi. Kako shajati z drugimi v določenih okoliščinah, da bi dosegli zastavljene cilje? Če poznamo vedenje drugih, lahko pri sebi naredimo nekaj preprostih, smiselnih vedenjskih prilagoditev, s pomočjo katerih lahko izboljšamo svoje odnose z drugimi in s tem tudi naše rezultate. 

 

Orodja persolog® prinašajo rezultate 

persolog osebnostni model je mednarodno priznan; do danes je njegove prednosti izkoristilo že preko 60 milijonov uporabnikov v 34 jezikovnih področjih. persolog osebnostni model je znanstveno podprt, redno izpopolnjevan in validiran, kar omogoča optimalno zanesljivost. 

 

Za uporabo v poslovnem svetu je podjetje persolog GmbH na podlagi DISK modela razvilo številna praktična orodja, ki menedžerjem, vodjem in zaposlenim na različnih področjih pomagajo pri reševanju konkretnih izzivov in jih usmerjajo k neprestanemu izboljševanju. persolog® orodja je mogoče uporabiti na najrazličnejših področjih in segmentih, tako v gospodarstvu kot v negospodarstvu.

 

Ključne koristi, ki jih boste dobili z uporabo persolog osebnostnih profilov

 1. enovit model, ki ga razumejo vsi zaposleni in omogoča lažjo povratno informacijo
 2. izboljšana komunikacija in sprejemanje različnosti v timu/podjetju zaradi boljšega poznavanja kdo je kdo v timu in kakšen pristop potrebuje
 3. hitrejše reševanje konfliktov zaradi izboljšanega razumevanja različnosti
 4. prednosti in slabosti posameznih članov tima – ocena potenciala
 5. pregled nad komunikacijsko dinamiko v posameznih timih
 6. izboljšana motivacija zaposlenih, ker imajo občutek, da vlagate v njihov razvoj
 7. sistemsko orodje za nadaljnje odločanje: lažje odločitve o premeščanju in zaposlovanju – prave ljudi na prava delovna mesta
 8. bolj učinkovito projektno in timsko delo zaradi možnosti bolj uravnotežene sestave timov

persolog® (DISK metoda) – znanje je moč!

 

V katerih jezikih lahko dobite persolog vprašalnike in osebnostne profile

 

Vprašalnike persolog imamo na voljo v naslednjih jezikih: 

 1. American English
 2. Australian English
 3. British English
 4. Bulgarian
 5. Chinese
 6. Croatian
 7. Czech
 8. Danish
 9. Dutch
 10. Estonian
 11. Finnish
 12. French
 13. German
 14. Greek
 15. Hungarian
 16. Indonesian
 17. Italian
 18. Japanese
 19. Korean
 20. Latin America Spanish
 21. Latvian
 22. Norwegian
 23. Polish
 24. Portuguese Brazil
 25. Portuguese Portugal
 26. Romanian
 27. Russian
 28. Serbian
 29. Slovakian
 30. Slovenian
 31. Spanish Spain
 32. Swedish
 33. Thai
 34. Turkish

Persolog Factor Profile – analize, ki vključujejo stopnje odkritja, lahko dobite v naslednjih jezikih: 

 1. American English
 2. British English
 3. Bulgarian
 4. Chinese
 5. Croatian
 6. Czech
 7. Danish
 8. Dutch
 9. Estonian
 10. Finnish
 11. French
 12. German
 13. Greek
 14. Hungarian
 15. Italian
 16. Japanese
 17. Latin America Spanish
 18. Latvian
 19. Norwegian
 20. Polish
 21. Portuguese Brazil
 22. Portuguese Portugal
 23. Romanian
 24. Russian
 25. Serbian
 26. Slovakian
 27. Slovenian
 28. Spanish Spain
 29. Swedish
 30. Turkish

Celostno poročilo persolog lahko dobite v naslednjih jezikih:

 • American English
 • British English
 • Chinese
 • Danish
 • Dutch
 • French
 • German
 • Italian
 • Latin America Spanish
 • Norwegian
 • Polish
 • Portuguese Brazil
 • Romanian
 • Slovenian
  * Lahko izbirate med on line analizami ali tiskanimi verzijami.