> Zagotovljena kakovost – persolog Slovenia

Razvijajte podjetje
na osnovi ljudi!

Kakovost, ki temelji na znanstveni podlagi, je za nas pomembna.

Kar se na prvi pogled zdi preprosto, ima zapleteno znanstveno ozadje. Naši modeli temeljijo na 40-letnem raziskovanju prof. dr. Johna Geierja in njegovih sodelavcev. Poleg tega dajemo velik poudarek rednemu statističnemu preverjanju slehernega modela. Osebnostni model persolog smo, na primer, od leta 1994 neprekinjeno spremljali, da bi ohranili zanesljivost in veljavnost. Pri opravljanu posameznih vzorčnih študij sodelujemo z Univerzo Koblenz/Landau.

Visoke zahteve po kakovosti naših modelov in materialov so povezane tudi z našimi internimi procesi. Junija 2004 je naš nemški partner persolog GmbH prvič pridobil certifikat DIN EN ISO 9001:2000. Usmerjenost k strankam, obveza h kakovosti in neprekinjen razvoj kakovostnega menedžmenta so le nekateri izmed kriterijev, ki so jih potrdili ocenjevalci.